Pišite nam

Apartmajska hiša Vila Piranesi

Apartmajska hiša Vila Piranesi

Kategorije:
Hiša, Prodaja

Prodaja – javno zbiranje ponudb
Občina Piran – mesto Piran
Poslovni prostor – turistični apartmaji

Lokacija: Mandrač
Cena: EUR 1.800.000,-
Velikost: 755m2
Nadstropje: P+1N+2N+M
Leto izgradnje: 1900
Leto adaptacije: 2009
EI. Ni potrebna 334.člen (pod varstvom kulturne dediščine)

Objavljamo javno zbiranje ponudb za prodajo turističnega objekta v Piranu s 17 opremljenimi apartmaji.

V piranskem mandraču, na naslovu Kidričevo nabrežje 4, Piran, v poslopju Vile Piranesi, zbiramo ponudbe za nakup poslovnih prostorov, katerih skupna površina v etažni lastnini znaša ca 595m2 in predstavljajo posamezne dele vpisane pod ID-znake: 2630-2165-2, 2630-2165-3, 2630-2165-4, 2630-2165-5, 2630-2165-6, 2630-2165-7, 2630-2165-9, 2630-2165-10, 2630-2165-11, 2630-2165-12, 2630-2165-13, 2630-2165-14, 2630-2165-16, 2630-2165-17, 2630-2165-18, 2630-2165-19, 2630-2165-20 ter solastnino na skupnih prostorih, kot so stopnišče s hodniki in strešna terasa, ter napravah, s skupno neto površino ca160m2, vpisano pod ID oznako: 2630-2165-8, 2630-2165-15, 2630-2165-21, 2630-2165-22.

Opis nepremičnine:

Ob piranskem mandraču, na najlepši in najbolj želeni lokaciji v mestu, zbiramo ponudbe za prodajo apartmajske hiše Vile Piranesi. Nad mestnim Akvarijem, je v treh etažah (1.N, 2.N in mansarda), popolnoma obnovljene stavbe, urejeno 17, opremljenih turističnih apartmajev v velikosti med ca26 in ca42m2 oziroma od studijev do apartmajev z dnevnim prostorom in ločeno spalnico. Vsi apartmaji imajo novo kopalnico s tušem. Ogrevanje/hlajenje je preko split sistema, katerih zunanje enote se nahajajo na strešni terasi, topla voda se pripravlja lokalno (električni grelci). Kuhinje so opremljene z vsemi gospodinjskimi aparati: štedilnik, napa, hladilnik in pomivalni stroj.
V dnevnih prostorih je TV aparat. Vstop v apartmajsko hišo je na severo-zahodni strani objekta, vhodi v posamezne apartmaje pa iz skupnega, notranjega stopnišča in hodnika. Stavba nima lastnih zunanjih površin oziroma parkirnih mest.

Objekt je bil v celoti prenovljen l.2009 in sicer so bili ohranjeni zgolj zunanji zidovi, notranjost pa je bila pozidana na novo v AB konstrukciji, vključno s streho. Za poseg rekonstrukcije in spremembe namembnosti je bilo izdano pravnomočno GD in UD.

Energetska izkaznica: stavba je varovana v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine, zato EI ni potrebna (334.člen EZ-1)

Ponudbena cena: Oglaševana cena znaša 1.800.000,- EUR. Davek ni vključen v ceno!

Ponudbo lahko podajo pravne ali fizične osebe. Pravne osebe se izkažejo z izpiskom iz registra ter davčno številko, fizične pa z EMŠO in davčno številko. Tuji državljani ali pravne osebe lahko oddajo ponudbo skladno z zakonom.

Pogoji prodaje:

Nepremičnina se prodaja bremen in obremenitev prosta!

Nepremičnina se prodaja v celoti!

Nepremičnina se prodaja po načelu: Videno- Kupljeno.

Prodajalec bo pred prodajo po ponujeni kupnini pridobil soglasje nadzornega sveta družbe oz. skupščine in finančnih upnic.

Pravočasno plačilo kupnine je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

Plačilo kupnine v celoti je pogoj za pridobitev lastninske pravice.

Prodajna pogodba bo določala poleg ostalih določil tudi način plačila, prenos lastninske pravice in prevzem nepremičnine v posest.

Prodajalec ima možnost kadarkoli odstopiti od prodaje, brez stroškov in posledic.

Varščina za resnost ponudbe: Varščino v višini EUR 180.000,- je potrebno nakazati na fiduciarni račun pri notarki Mojci Tavčar Pasar z nalogom, da polog predstavlja varščino po ponudbi, najkasneje na dan oddaje ponudbe. Varščina bo všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom se varščina neobrestovano vrne.

Veljavnost ponudbe: ponudba mora biti veljavna 90 dni od dneva ponudbe.

Rok za oddajo ponudbe: rok za oddajo ponudbe je 30.07.2018, oziroma 60 dni od dneva objave 31.05.2018

Merilo za izbor ponudnika: najvišja cena in najugodnejši pogoji plačila za prodajalca.

Najugodnejša ponudbena cena mora biti sprejemljiva za lastnika/prodajalca.

Za vse nadaljnje informacije, ogled nepremičnine in pregled dokumentacije ter oddajo ponudbe prosim kontaktirajte:

Maja Mikuž, univ.dipl.ing arh.

Nepremičninski posrednik, Studio domicil d.o.o., Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana,
Tel .041-506-548, e-mail: domicil@domicil.si